Cart 0
Slide1.PNG

{ANEKA} 114 KARANGAN CONTOH BERKUALITI A+ SEKOLAH RENDAH BERASASKAN BORANG GRAFIK - SSM

RM 17.90


Buku 114 Karangan Contoh Berkualiti A+ Sekolah Rendah Berasaskan Borang Grafik antara buku yang mernuatkan segala bentuk karangan yang perlu dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah. 19 jenis karangan berformat dan tidak berformat dibincangkan dalam buku ini. 

 Setiap karangan disisipkan dengan pelbagai jenis peribahasa iaitu simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan, kata bidalan, kata hilanat dan sebagainya. Pelajar dapat memperoleh idea teknik menyisipkan peribahasa untuk membolehkan menghasilkan karangan berkualiti A+. 

  Buku ini juga memaparkan borang grafik dalam menyajikan isi-isi utama sesebuah karangan. Borang grafik ini akan membantu murid-murid menjana idea untuk memperoleh isi dalam sesebuah karangan. Malahan borang grafik dapat membantu murid-murid mengingati isi-isi penting dengan mudah. Borang grafik juga menjadi alat berfikir dalam merangsang minda murid-murid.  

Buku ini sangat sesuai sebagai panduan kepada murid-murid dalam menghasilkan karangan yang berkualiti terutama murid-murid Tahun 4, 5 dan 6. Buku ini juga terbaik bagi pegangan untuk menghadapi UPSR. 


Customer comments

Author/Date Rating Comment