Cart 0
Slide1.PNG

{ANEKA} BAHASA MELAYU UPSR PEMAHAMAN 2 DAN 3 - SSM

RM 12.90


Buku ini menyediakan bahan latihan untuk PEMAHAMAN. Pemahaman termasuk dalam bahagian Tatabahasa. Ada dua jenis pemahaman yang boleh dikategorikan sebagai Bahagian A (i) dan (ii) dan Bahagian B.

Bahagian A (i) terdiri daripada petikan karangan pelbagai jenis yang memerlukan jawapan objektif. Bahagian A (ii) terdiri daripada petikan karangan pelbagai jenis yang memerlukan jawapan subjektif.

Bahagian B terdiri daripada kenyataan, rajah, graf, iklan dan sebagainya. Soalan ini memerlukan jawapan subjektif.

Soalan pemahaman berdasarkan KBAT.

Customer comments

Author/Date Rating Comment