Cart 0

{ANEKA} GERAK GEMPUR PdPR PT3 TINGKATAN 3 2021

RM 5.90


BUKU LATIHAN 2021 GERAK GEMPUR PdPR PT3 TINGKATAN 3 2021

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) format baharu mulai 2019 akan menggantikan format PT3 yang digunakan sebagai pentaksiran sejak tahun 2014. Format baharu ini merangkum Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan Tingkatan 3. Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur PT3 ini diterbit khusus untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya untuk memahami format soalan, standard soalan, keperluan soalan PT3, serta melakukan latih tubi PT3 sebelum menghadapi PT3 yang sebenarnya.

 Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk kepada Format Instrumen PT3 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan guru-guru pakar peringat PT3. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang mengikut format, standard soalan, standard jawapan, serta liputan kandungan yang memenuhi keperluan PT3.

Customer comments

Author/Date Rating Comment