Cart 0

{ANEKA} KAMUS LENGKAP PERIBAHASA BERGAMBAR - SASBADI

RM 10.90


Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Sekolah Rendah ini diterbitkan khusus untuk membantu murid dalam menghadapi cabaran dan meningkatkan penguasaan dalam peperiksaan sekolah rendah. Supaya kamus ini benar-benar lengkap dan mantap serta penggunaannya dapat memenuhi kehendak guru dan murid, maka pembikinannya didasarkan pada pelbagai bahan rujukan.

Customer comments

Author/Date Rating Comment