Cart 0

{ANEKA} LATIHAN ASAS MENGARANG TAHUN 3

RM 3.90


*Disediakan khusus untuk murid-murid tahun 1,2 dan 3.

*Mengandungi empat bahagian , iaitu menyusun perkataan,melengkapkan ayat,membina ayat berdasarkan gambar dan menulis karangan.

*Setiap bahagian dapat memperkukuh kemahiran asas mengarang murid.

*Latihan berdasarkan tema dalam buku teks.

Customer comments

Author/Date Rating Comment