Cart 0

{ANEKA} MODULE & MORE TINGKATAN 5 2021

RM 11.65


>> CIRI-CIRI HEBAT «< NOTA IMBASAN CONTOH TERKERJA KESALAHAN LAZIM Menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan secara sistematik Diselitkan dalam teks untuk Menunjukkan kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid ulang kaji efektif sesuatu konsep PETA KONSEP PRAKTIS SPM SOALAN SPM Mengintegrasikan konsep-konsep mengukuhkan kefahaman berorientasikan peperiksaan di akhir setiap bab Mendedahkan murid kepada soalan berpiawai SPM KBAT/-THINK JAWAPAN LENGKAP DWIBAHASA Menerapkan keperluan terkini melalui peta i-THINK dan KBAT Meningkatkan pemahaman teks melalui penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Membantu murid menyemak jawapan untuk membina keyakinan diri QR

Customer comments

Author/Date Rating Comment