Cart 0

{ANEKA} MOTIVASI DSKP TAHUN 3

RM 11.90


*Merujuk Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard Prestasi dalam DSKP.

*Mengikut urutan bab/unit dalam buku teks.

*Mengolah pelbagai bahan aktiviti termasuk Pembelejaran Abad ke-21 (PAK-21) berdasarkan proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) di dalam kelas.

*Menerapkan konsep I-THINK dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT/HOTS).

*Pentaksiran sumatif disertakan untuk menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid secara keseluruhan.

Customer comments

Author/Date Rating Comment