Cart 0

{ANEKA} PERFECT PBD TAHUN 5 2021 KSSR

RM 7.95


Siri PERFECT PBD KSSR ini diterbitkan khusus untuk memenuhi keperluan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), dengan merujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

 - Berdasarkan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam DSKP.

 - Merangkumi Tahap Penguasaan 1-6.

 - Mengikut urutan bab/unit dalam Buku Teks.

 - Mengolah pelbagai bahan aktiviti PAK-21 berdasarkan proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) di dalam kelas.

 - Menerapkan konsep KBAT & i-THINK.

 - Pentaksiran sumatif disertakan untuk menilai pencapaian murid secara keseluruhan.

Customer comments

Author/Date Rating Comment