Cart 0

Kamus Dewan Edisi Keempat (Harga Ekonomi)

RM 29.90


Description:

Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan:

  • Sekitar 82900 kata masukan (34578 entri, 24180 subentri, dan 24142 frasa entri)
  • 5843 kata masukan baru yang berupa:

         -kata umum

         -kata umum pelbagai bidang ilmu

         -kata serapan Arab

         -kata slanga

         -dan 375 kata yang mengalami peluasan makna

  • Pengemaskinian ejaan
  • Pembaikan takrif, bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh bahasa Melayu


Kamus Dewan disusun atas kesedaran bahawa:
“... memandang kepada perlunya sebuah kamus yang dapat memenuhi kehendak masyarakat masa ini, manakala Bahasa Kebangsaan kita telah meningkat ke peringkat kemajuan amat pesat...”
—Tun Syed Nasir Ismail (1968)

“... betapa perlunya bahasa Melayu mempunyai sebuah kamus moden, lengkap dan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmuah, untuk menampung keperluan-keperluan yang lahir dari proses pemodenan bahasa Melayu itu.”
—Datuk Haji Hassan Ahmad (1970)

“... usaha pembinaan bahasa umumnya dan penyusunan kamus khususnya harus terus-menerus berlangsung agar kata dan istilah baru, konsep dan idea mutakhir terakam untuk tatapan khalayak yang kian prihatin terhadap bahasa dan kebahasaan.” 
—Dato' Haji A. Aziz Deraman (1994) 


Customer comments

Author/Date Rating Comment