Cart 0

{ANEKA} SKIL HEBAT TAHUN 2

RM 6.50


*Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan.

*Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) .

*Sesuai digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

*Latihan berbentuk peta pemikiran I-THINK.

*Satu set Uji Minda.

*Jawapan.

Customer comments

Author/Date Rating Comment